Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Limonium cancellatum (Bernh. ex Bertol.) Kuntze

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Plumbaginaceae (vranomilke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vranjemili (Hr), Horvatić, S., 19541819, vranjemiline (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Limonium (mrižica (Hr), Nikolić, T., 201912707, mrižica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Rev. Gen. Pl. 2: 395 (1891)

Taxon author(s) 1. Johann Jakob Bernhardi2. Antonio Bertoloni3. Carl(Karl) Ernst (Eduard) Otto Kuntze

Synonyms: Statice cancellata Bernh. ex Bertol., sinonim (s)

Common names: rešetkasta mrižica (Hr), Nikolić, T., 201912707, mrežavica (Hr), Šulek, B., 18791256, mrežica (Hr), Kušan, F., 19562137, mrižica (Hr), 18471006, rešetkasta mrižica (Hr), Domac, R., 19944, rešetkasta travulja (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.