Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lycium barbarum L.

Order: Solanales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Solanaceae (pomočnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, pomoćnice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Lycium (kustovnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, crni trn (Hr), Šulek, B., 18791256, kustovnica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vučac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 192 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Lycium halimifolium Mill., sinonim (s), Mill., Gard. Dict. , ed. 8. 1768.

Common names: bodkastolistna kustovnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, bodkastolistna kustovnica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, čeminjuga (Hr), Šulek, B., 18791256, obični vučac (Hr), Domac, R., 19944, voča lika (Hr), Šulek, B., 18791256, voče liko (Hr), Šulek, B., 18791256, vučac (Hr), Šulek, B., 18791256, vučje liko (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.