Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Oenanthe silaifolia M. Bieb.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Oenanthe (trbulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, trbulja (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Taur.-Cauc. 3: 232 (1819)

Taxon author(s) 1. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein

Synonyms: Oenanthe media Griseb., sinonim (s), Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1. 1843.

Common names: močvarna trbulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, močvarna trbulja (Hr), Domac, R., 19944, rašćak divji (Hr), Visiani, R., 18521686, trbulja srhovita (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, trbulja tankolistna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.