Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Parnassia palustris L.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Parnassiaceae

Genus: Parnassia (preloj (Hr), Nikolić, T., 201912707, talija (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 273 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: močvarni preloj (Hr), Nikolić, T., 201912707, enoperka (Hr), Lakušić, R., 19826043, močvarna talija (Hr), Pahlow, M., 19897748, talija (Hr), Lakušić, R., 19826043, talija jednolistna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zlatnikova bela trava (Hr), Lakušić, R., 19826043

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.