Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Potamogeton alpinus Balb.

Order: Alismatales R. Br. ex Bercht. et J.Presl

Family: Potamogetonaceae (mrestnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Potamogeton (mrijestnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, mrijesnjak (Hr), Domac, R., 19944, vodenjača (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Mém. Acad. Sci. (Turin) 10-11 (Phys. Math. 1): 329 (1804)

Taxon author(s) 1. Gioanni (Giovanni) Battista Balbis

Synonyms: Potamogeton annulatus Bellardi, sinonim (s), Mem. Acad. Sci. (Turin) 10-11: 445 (1804) , Potamogeton microstachys Wolfg., sinonim (s), Schult. et Schult. f., Mant. Pl. 3: 360 (1827) , Potamogeton purpurascens Seidl. ex J. Presl et C. Presl, sinonim (s), Fl. Chech.: 37 (1819) , Potamogeton rufescens Schrad., sinonim (s), Schrad. in Chamisso, Adnot. Fl. Berol. 1815. , Potamogeton semipellucidus W. D. J. Koch et Ziz, sinonim (s), Cat. Pl. Palat.: (1814) , Potamogeton serratus Roth, nomen illegitimum (n. illeg.), Tent. Fl. Germ. 1: 73 (1789) non L. 1753

Common names: alpski mrijestnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, alpski mrijesnjak (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.