Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alyssum repens Baumg. ssp. transsilvanicum (Schur) Nyman

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alyssum (gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Consp. Suppl. 2(1): 56 (1889)

Taxon author(s) 1. Johann Christian Gottlob Baumgarten

Synonyms: Alyssum transsilvanicum Schur, sinonim (s), Schur, Enum. Pl. Transsilv. 1866.

Common names: sedmogradska gromotulja (Hr), Šugar, I., 19941985, sedmogradska tarica (Hr), Šugar, I., 19941985

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.