Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Rhododendron hirsutum L.

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Ericaceae (vrešnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vrijesovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, vrišnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Rhododendron (pjenišnik (Hr), Nikolić, T., 201912707, penišnik (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, pjenišnik (Hr), Domac, R., 19944, sleč (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 392 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: dlakavi pjenišnik (Hr), Nikolić, T., 201912707, čupavi sleč (Hr), Lakušić, R., 19826043, divlji šimšir (Hr), Kušan, F., 19562137, dlakavi pjenišnik (Hr), Domac, R., 19944, dlakavi sleč (Hr), Domac, R., 19944, trepavasti penišnik (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.