Šafar J. (1942): Štete od suše i zime na Hrvatskom Primorju. Šumarski list: znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva 66(10-12):