Šugar I. (1997): Kritički prinos hrvatskom biljnom nazivlju. Šumarski list: znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva 1-2(CXXI): 3-12.