Bibliografija flore Hrvatske


 

 

Opće napomene o pretraživanju

Porodica = ime porodice (familia) na latinskom jeziku, npr. Papaveraceae. Baza podataka sadrži popis od 184 porodica vaskularne flore Hrvatske.

Rod = ime roda (genus) na latinskom imenu (tzv. generičko ime), npr. Papaver. Baza podataka sadrži popis od 1086 rodova vaskularne flore Hrvatske

Vrsta = ime vrste (species) na latinskom jeziku (tzv. specifični epitet), npr. rhoeas. Cjelovito ime vrste sadrži i kraticu imena autora imena vrste ili više njih, npr. rhoeas L. Baza podataka sadrži popis od 5509 svojti (vrsta i podvrsta)  vaskularne flore Hrvatske.

Narodno ime = ime neke svojte na narodnom imenu, na Hrvatskom ali i drugim jezicima. Baza podataka sadrži popis od ukupno 17065 narodnih imena svojti vaskularne flore Hrvatske od kojih je oko 14500 domaćih, objavljenih u brojnoj literaturi. Kako je ovaj dio podataka dinamičan, broj dostupnih imena će s vremenom rasti.

Preporuke za pretraživanje

Važna opaska


Održava: T. Nikolić; Posljednje promjene: 29.01.2007. U suradnji s: CARNet-om.