Kako citirati

 

 1. Nikolić, T.; Fertalj, K.; Helman, T.; Mornar, V.; Kalpić, D. (2001) : CROFlora, a database application to handle the Croatian vascular flora, Acta Bot. Croat. 60(1):31-48.
 2. Fertalj, K.; Nikolić, T.; Helman, T.; Mornar, V.; Kalpić, D. (2000) : Flora Croatica Database Application. In Mastorakis, N. E. ed. : Mathematics and Computers in Modern Science. Acoustics and Music, Biology and Chemistry, Bussiness and Economics, World Scientific and Engineering Society Press, Danvers World Scientific and Engineering Society Press, Danvers.

Podaci pohranjeni u FCD-u namjenjeni su isključivo za uporabu u nekomercijalne namjene (npr. znanost, obrazovanje). Uključivanje podataka iz FCD-a kao stavke u komercijalnim ponudama (npr. studije utjecaja na okoliš, elaborati) nije dopušteno. Svaki podatak pohranjen u FCD-u ima svojeg autora. Upotreba svakog podatka obvezuje korisnika da poštuje autorska prava i pravilno citira autora.

Autor je:

 1. autor objavljene publikacije iz koje je preuzet neki podatak u FCD
 2. sabirač i/ili određivač herbarskog primjerka čija je herbarska etiketa i/ili fotografija pohranjena u FCD-u
 3. autor fotografije svojte ili staništa
 4. autor terenske florne liste koja je pohranjena u FCD-u
 5. urednik baze

Evo nekoliko primjera:

Npr. karta rasprostranjenosti koja je izrađena upotrebom FCD MapSurfera sadrži brojne podatke iz različitih izvora (publikacija, herbarskih primjeraka ili opažanje na terenu). U slučaju upotrebe karte u znanstvenim, stručnim radovima  i drugim prikazima, potrebno je (kao i bez uporabe FCD-a) navesti sve izvornike (cjelovite navode literature, herbarske primjerke i dr.) koji sadrže podatke upotrijebljene u izradi karte. Naputak kako citirati podatke koji postoje samo u FCD-u, tj. nisu nigdje drugdje objavljeni, je naveden niže na ovoj stranici.

Npr. ako korisnik upotrebom FCD-a izradi popis flore nekoga područja, ovisno o načinu pretraživanja takav će popis sadržavati podatke koji su objavljeni u literaturi, pohranjeni u obliku herbarskih primjeraka, te opažanja većeg ili manjeg broja autora na terenu. U slučaju upotrebe takova popisa u znanstvenim, stručnim radovima i drugim prikazima, potrebno je (kao i bez uporabe FCD-a) navesti sve izvornike (cjelovite navode literature, herbarske primjerke i dr.). Naputak kako citirati podatke koji postoje samo u FCD-u, tj. nisu nigdje drugdje objavljeni (uglavnom terenska opažanja), je naveden niže na ovoj stranici.

Npr. ako korisnik FCD koristi na općoj razini, (npr. sinonimika, popisi endema, ugroženih svojti, analiza flornih listi, geokodiranje nalazišta, ubrzava i olakšava svoj rad na drugi način), odnosno generirao je neki rezultat, cijela se baza citira kao urednički uradak. Naputak kako citirati u ovom slučaju, je naveden niže na ovoj stranici.

Npr. ako korisnik želi upotrijebiti pohranjenu fotografiju (tisak, prezentacija, i sl.), nužno je da zatraži odobrenje autora fotografije. Uz odobrenje autora fotografije se može dostaviti korisniku u punoj rezoluciji.

Korisnik može sam provjeriti točnost geokodiranja, pogledati sve originalne izvornike na koje FCD upućuje (npr. herbarske primjerke, literaturne navode), te intervenirati u slučaju potrebe eventualnog ispravaka krivog navoda.

Za podatke koji su preuzeti s web sučelja FCD-a,  a autorizirani su i jedino dostupni putem weba (Internal i Admin korisnici) treba citirati kako slijedi:

 1. Kada korisnik baze rabi neobjavljene podatke o rasprostranjenosti neke svojte (ili više njih) s terenskih opažanja drugog autora, tada je preporučljivo takove navode citirati:

  Horvatinčić R. (2002): Prilog rasprostranjenost svojte Pistacia lentiscus L. - terenska opažanja. U: Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 
   
 2. Kada korisnik baze rabi neobjavljene podatke o flori nekog područja (npr. uključuje jedno ili više autoriziranih navoda svojti na otoku Kornatu, neobjavljenih, dostupnih jedino u FCD-u) s terenskih opažanja drugog autora, tada je preporučljivo takove navode citirati, npr.:

  Horvatinčić R. (2004):
  Prilog flori otoka Kornata - terenska opažanja. U: Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 

   
 3. Kada korisnik baze rabi neobjavljene podatke o flori nekog osnovnog polja (npr. uključuje izrađenu flornu listu za neko osnovno polje, npr. 0663.4, neobjavljenu, dostupnu jedino u FCD-u) s terenskih opažanja drugog autora, tada je preporučljivo takove navode citirati, npr.:

  Horvatinčić R. (2004):
  Prilog flori MTB polja 0663.4 - terenska opažanja. U: Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 
  .
   
 4. Kada korisnik baze rabi fotografiju svojte ili staništa za potrebe tiska, prezentacije ili drugu namjenu, a po dobivanju suglasnosti autora, tada je preporučljivo uz fotografiju jasno naznačiti ime i prezime autora, izvor fotografije (Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.), te autora spomenuti u zahvali.
 5. i sl.

 

S obzirom da su svi gore navedeni slučajevi generirani uporabom gotove infrastrukture baze u čijem je razvoju sudjelovao veliki broj suradnika tijekom dužeg razdoblja, uvijek treba dodatno citirati bazu prema uredničkom principu:

 1. Nikolić T. ed. (2004): Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. (godina citata je aktualna godina upotrebe baze)

Za sve podatke koji su preuzeti s web sučelja FCD-a, tj. nastali su kao rezultat pretraživanja baze ili analize podataka (npr. nomenklaturna rješenja, sinonimika, popisi endema, ugroženih svojti, analiza flornih listi, geokodiranje nalazišta i dr. opća uporaba), treba citirati kao u prethodnom primjeru.

Mole se suradnici koji imaju komentar na predočen način citiranja (npr. nedovoljno poštovana autorizacija nad podatkom, prenaglašena autorizacija, primjer koji nije pokriven dolje navedenim ili sl.) da iskažu svoje mišljenje, kako bi se ovaj aspekt rada eventualno poboljšao. Naime, općenito nema puno iskustava u radu s autorskim pravima s podacima objavljenim na Internetu. U ovom slučaju je situacija nešto lakša jer pristup podacima o kojima je riječ ima relativno malena grupa ovlaštenih korisnika koji se uzajmno većinom poznaju, pa autorizaciju možemo rješiti onako kako budemo smatrali najprikladnijim.

 

Maintain: T. Nikolić; Posljednje promjene 29. siječanj 2007. U suradnji s CARNet-om