Sistematika, nomenklatura, taksonomija, .....


IZVORI PODATAKA I SADRŽAJ

Podaci o vaskularnoj flori Hrvatske sadržani u bazi podataka Flora Croatica (CROFlora Database) potječu iz više izvora.

1 Flora Croatica - taksonomski i vezani podaci
 

Baza sadrži popis flore Hrvatske prema:

Za svaku svojtu iz popisa su preuzeti i svi prateći podaci: autorizacija, mjesto objavljivanja, sinonimika, narodno nazivlje, posebni podaci (zaštita, ugroženost, endemičnost, kultura, dvojbenost, naturaliziranost). U izradi popisa Flore hrvatske sudjelovao je veći broj autora:

  2 Ekološki podaci
podaci o 44 ekološka parametra za 7.300 svojti (prema 14 izvora podataka: Ellenberg, Landolt, Kowarick, Klapp i dr.) dobiveni su iz dva izvora:
   Ovi podaci u skladu s uvijetima proizvođača, tj. dobavljača nisu dostupni Web sučeljem za javnu uporabu. Mogućnost uvida omogućen je samo za skupinu korisnika "Internal".

3 Autori imena svojti
podaci o autorima imena svojti (puno ime, validna kratica imena, područje rada, godine rođenja i smrti, i dr.) standardizirani su prema:

Podaci su dobiveni u digitalnom obliku ljubaznošću gospodina R. K. Brummitta, te su uključeni u Flora Croatica bazu u cjelosti. Ovi podaci dio su validnih imena svojti.

4 Klasifikacijski sustav
Flora Croatica - baza podataka slijedi sistematsko uređenje prema:

5 Podaci o ugroženosti i zakonskoj zaštiti

 Podaci o ugroženosti sadrže stupanj ugroženosti/zaštite, a preuzeti su iz niza izvornika prema slijedećoj tabeli:
 
Područje ili konvencija na koje se odnosi Autor (i) izvora podatka Godina objavljivanja Naslov izvornika
Albanija Vangjeli, J.; Ruci, B.; Mullaj, A. 1995 Red Book. Threatened and Rare Plants Species of Albania, Academy of Science - Albania, Institute of Biological Research
Austrija Niklfeld, H. 1986 Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreich. Gruene Reihe Bundesminist. Gesund. Umweltschutz, Wien 5:28-131.
Baden-Würtenberg Harms, K. H.; Philippi, G.; Seybold, S. 1983 Verschollene und gefährdete Oflanzen in Baden-Würtenberg. Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen. Beih. Veroeff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wuerttemb. 32: 1-157
Bayern Schönfelder, P. 1987 Rote Listen der gefährdeter der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Neubearbeitung 1986. Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltschutz 72:1-77.
Berlin Böcker, R.; Auhagen, A.; Brockmann, H.; Heinze, K.; Kowarik, I.; Scholz, H.; Sukopp, H.; Zimmermann, F. 1991 Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen von Berlin (West) mit Angaben zur Gefährdung der Sippen, zum Zeitpunkt ihres ersten spontanen Auftretens und zu ihrer Etablierung im Gebiet sowie zur Bewertung der Gefährdung. In Auhagen, A., Platen, R.,Sukopp, H.: Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin, Schwerpunkt Berlin (West). Landschaftsentwiclung und Umweltforschung 6:57-100.
Bern Convention 1 Anonymus 1998 Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern/Berne, 19.IX.1979) European Treaty Series/104. (+Apendices I-IV). Council of the European Communities 2-25.
Bern Convention 2 Anonymus 1996 Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern/Berne, 19.IX.1979) European Treaty Series/104. (+Apendices I-IV). Council of the European Communities 2-25.
Bosna i Hercegovina Šilić, Č. 1996 Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zemaljskog Muz. Bosne Hercegovine Sarajevu, N.S. 31:323-367.
Brandenburg Lindacher, R. 1995 PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436.
CITES     CITES web site: http://www.cites.org/
Europa 1 Anonymus 1991 European Red List of Globally Threatened Animals and Plants, and recommendations on its application as adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-sixth session (1991) by decision D (46). United Nations Publication iii-v, 1-153.
Europa 2 Schnittler, M.; Köppel, C.; Rennwald, E.; Hirneisen, N. 2001 European National Red List of Threatened Vascular Plants. Project report and description of the corresponding data base. Third stage. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural habitats. Standing Committee 21st meeting, Strasbourg, 26. November-30.
Habitat Directive Annex II Anonymus 1992 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities.
Habitat Directive Annex IV Anonymus 1992 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities.
Habitat Directive Annex V Anonymus 1992 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities.
Hrvatska Nikolić, T. ed. 1994-2000 Popis flore Hrvatske. Index Florae Croaticae. Pars 1-3. Nat. Croat. 3, 6, 9; Sup. 2,1,1; 1-116,1- 232, 1-324
Hrvatska 1 Šugar, I. ed. 1994 Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode.
Hrvatska 3 Nikolić, T.; Topić, J. eds. 2005 Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Red Data Book of Vascular Flora of Croatia. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode.
Hrvatska 4 - On-Line Nikolić, T.; Topić, J.  2005-On Line On-Line Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Red Data Book of Vascular Flora of Croatia. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Hrvatska 5 Anaonymus 2004 SZB-Strogo zaštićene biljke (NN: 100; 20. 7. 2004) i ZB-Zaštićene biljke (NN: 100; 20. 7. 2004)
Italija Conti, F.; Manzi, A.; Pedrotti, F. 1997 Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia. Societa Botanica Italiana.
IUCN Red List 1997 Walter, K. S.; Gillett, H. J. 1998 1997. IUCN Red List of Threatened Plants. IUCN v-lxii,1-862.
IUCN Red List 2000 (on-line) Anonymus 2000 2000 On-Line IUCN Red List of Threatened Plants
IUCN Red List 2002 (on-line) Anonymus 2002 2002 On-Line IUCN Red List  of Threatened Plants
IUCN Red List 2003 (on-line) Anonymus 2003 2003 On-Line IUCN Red List  of Threatened Plants
Jugoslavija Stevanović, V. 1999 Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije.
Mađarska Horváth, F.; Dobolyi, Z. K.; Morschhauser, T.; Lőkös, L; Karas, L.; Szerdahelyi, T. 1995 Flóra adatbázis 1.2. Taxonlist és attribútum-állomány. MTA Ökologiai és Botanikai Kutatóintézete.
Mittelfranken Lindacher, R. 1995 PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436.
Njemačka Korneck, D.; Sukopp, H. 1988 Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten und Biotopschultz. Schriftenr. Vegetationskd. 19:1-210.
Oberfranken Lindacher, R. 1995 PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436.
Slovenija Wraber, T.; Skoberne, P. 1989 Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije. Var. Narave 14-15:9-429.
Srbija Stevanović, V. 1999 Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije.
Švicarska Landolt, E. 1991 Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz mit gesamtschweizerischen und regionalen roten Listen. Selbstverlag.
Türingen Lindacher, R. 1995 PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436.
Unterfranken Lindacher, R. 1995 PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436.

 

6 Ostali podaci

Pored navedenog, web sučeljem dosupne su i informacije o endemičnim i spornim svojtama (taksonomski ili korološki), kao i o svojtama koje su kultivirane ili kultivirane, a potom i naturalizirane. Ove informacije potječu iz Popisa flore hrvatske (Nikolić 1994, 1996, 1999, vidi ranije).

7 Foto/video dokumentacija

Foto dokumentacija vezana uz Popis flore hrvatske višestrukog je porijekla:

Cjelokupna foto-dokumentacija baze nije dostupna putem Web sučelja.

8 Opažanja na terenu

Opažanja na terenu originalne su florne liste većeg broja autora, djelatnika Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu, te članova Hrvatskog botaničkog društva. Unos podataka je stalan.

9 Herbarski primjerci

Podaci o herbarskim primjercima potječu od djela digitaliziranih i geokodiranih primjeraka herbarskih zbirki Herbarium Croaticum (ZA) i Herbariuma Ive i Marije Horvat (ZAHO). Unos podataka je stalan.

10 Nalazišta navedena u literaturi

Podaci o nalazištima navedenim u literaturi dio su do sada obrađenih publikacija, djala hrvatske botaničke bibliografije. Unos podataka je stalan.

11 Bibliografija flore Hrvatske

Podaci o literaturi tematski su vezani uz botaničke radove objavljene o flori, vegetaciji, taksonomiji i dr., a vezano za nacionalno područje. Unos i praćenje novih publikacija stalan je.

12 Kartografske podloge

Kartografske podloge koje se koriste putem MapServera ("Prikaži praznu kartu") nastale su u okviru nekoliko projekata  Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu (npr. Biološka baza podataka i GIS I i II).

Sloj podataka "Biogeografske regije" dobiven je od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a utemeljen je na podijeli Europe na biogeografske regije (vidi European Environmental Agency).

Sloj podataka "Zaštićena područja" dobiven je od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koji je uspostavio i redovno održava bazu zaštićenih područja RH.

13 Komentari i prilozi

Sve komentare i priloge, argumentirane i potkrijepljene na način koji zahtijeva suvremena znanstvena metodologija (nomenklaturne opaske, sinonimi, bazionimi, validna imena svojti, taksonomski statusi) molim uputiti na:

Toni Nikolić doc. dr. sc.
 

Prilozi za fotodokumentaciju trebaju biti u digitalnom obliku (minimalno 300x300 dpi, jpg/tiff/gif  formata).


Održava T. Nikolić, posljednje promjene 29.01.2007.; U suradnji s CARNet-om.