DEPARTMENT OF BOTANY

Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb

Address: Marulićev trg 20/2, HR - 10000 Zagreb, Croatia

Phone: (++385 1) 48 98 064 Fax: (++385 1) 48 98 093

e-mail: toni@botanic.hr

FLORA HRVATSKE / FLORA OF CROATIA

kolegij BO4328 (obavezni) , BO4740 (izborni) / lecture BO4328, BO4740

  Opće informacije o

     kolegiju (home)

     (General info)

  Program kolegija

     (Programme)

  Izvanredni program
     kolegija 2022.

  Terenska nastava

  Literatura

     (References)

  Polaganje i rezultati

     (Exams & Results)
 
Predavanja on-line

     (Lectures on-line)

  Flora Croatica baza

     podataka

     (Flora Croatica Database)

  Središnja biološka

     knjižnica

     (Central Biological Library)

  Druge poveznice

     (Related links) 

Opće informacije o kolegiju

 

 • Kolegij: Flora Hrvatske

 • Kod: BO4328, BO4740

 • Klasa: obavezni kolegij, izborni kolegij

 • Smjer: Preddiplomski studij biologije (prvostupnik biologije)-obavezni,
  Cjeloviti prediplomski i diplomski studij biologije i kemije-izborni

 • Godina studija: 3-obavezni, 4, 5-izborni.

 • ECTS: 9 (obavezni), 4 (izborni)

 • Vrijeme odvijanja; ljetni semestar (kalendar nastave)

 • Satnica: 2+3+1 (obavezni),  2+2+0 (izborni)

 • Mjesto odvijanja predavanja: BO6 (Marulićev trg 20/2)

 • Mjesto odvijanja predavanja: 8P3, 8P1

 • Raspored nastave: prema satnici Biološkog odsjeka

 • Voditelj kolegija: prof. dr.sc. T. Nikolić

 • Voditelj praktikuma: I. Rešetnik, dr. sc., V. Šegota dipl. biol.

 • Voditelj terenske nastave: T. Nikolić i suradnici

 • Uvijeti za potpis: uredno pohađanjenje predavanja, najviše
  dva opravdana izostanka s praktikuma (obavezni - provedena terenska nastava)

Početak nastave 2021/22

 

Prvo predavanje: u tjednu od 28.02.2022.

Prvi praktikum: u tjednu od 07.03.2022., 8P 3 (Marulićev trg 9a, Botanički vrt) )

 

 • ISHODI UČENJA, polaznici će moći

  1. Definirati bioraznolikost, imenovati i opisati njezine glavne sastavnice
  2. Koristiti međunarodne botaničke standarde
  3. Navesti glavne odlike raznolikosti flore Hrvatske
  4. Objasniti osnovne koncepte procjene ugroženosti flore
  5. Objasniti koncepte endemizma, definirati nacionalni endemizma i dati primjere
  6. Objasniti fenomen invazivnosti, definirati ga na nacionalnoj razini i dati primjere
  7. Opisati i objasniti ekonomske potencijale nacionalne flore i dati primjere
  8. Koristiti metode kartiranja flore i baratati mjerama brojnosti populacija
  9. Prikupiti podatke o flori odabranog područja
  10. Analizirati i vrednovati floru nekog područja

   

Centaurea ragusina

Održava /Maintained

T. Nikolić

17-June-2015

U suradnji s  In coopertion with