Botanički praktikum On-Line 

CORMOBIONTA  

Botanical Lab ON-LINE: Cormobionta

Korm-ico01.JPG (25376 bytes)

  Home page
  Sistematika
  Namjena i sadržaj
  Autori i suradnici 
  Realizacija
  Kormofita home
  Links

Galanthus nivalis L. - visibaba

sl. 4. cvijet s uklonjenim ocvjećem

  • cvjetna stapka
  • ožiljci uklonjenih elemenata ocvjeća
  • andrecej od 3+3 prašnika
  • kratki filamenti
  • njuška tučka
  • vrat tučka
  • podrasla plodnica sinkarpna gineceja od tri plodna lista

Galanthus nivalis L. - cvijet s uklonjenim ocvjećem


Back    Home Sistematika Index    Forward