DEPARTMENT OF BOTANY

Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb

Address: Marulićev trg 20/2, HR - 10000 Zagreb, Croatia

Phone: (++385 1) 48 98 064 Fax: (++385 1) 48 98 093

e-mail: toni@botanic.hr

SISTEMATSKA BOTANIKA / SYSTEMATIC BOTANY

kolegij BO4035 / lecture BO4035

  Opće informacije o

     kolegiju (home)

     (General info)

  Program kolegija

     (Programme)

  Terenska nastava

     (2023. Field work)

  Literatura

  Izvanredni program       kolegija 2022.

  Polaganje i rezultati

     (Exams & Results)
  Predavanja on-line

     (Lectures on-line)

  Botanički praktikum

     (Botanical Lab)

  Flora Croatica baza

     podataka

     (Flora Croatica Database)

  Središnja biološka

     knjižnica

     (Central Biological Library)

  Druge poveznice

     (Related links) 

Opće informacije o kolegijuArbutus andrachne L., goli čovik

 

 • Kolegij: Sistematska botanika

 • Kod: BO4035

 • Klasa: obavezni kolegij

 • Smjer: Preddiplomski studij biologije (prvostupnik biologije)

 • Godina studija: 3.

 • ECTS: 7

 • Vrijeme odvijanja; ljetni semestar (prema kalendaru nastave)

 • Satnica: 2+4+0

 • Mjesto odvijanja predavanja: BO6 (Marulićev trg 20/2)

 • Mjesto odvijanja praktikuma: 8P3, 8P1

 • Raspored nastave: prema satnici Biološkog odsjeka

 • Voditelj kolegija: prof. dr.sc. T. Nikolić

 • Voditelj praktikuma: Dr. sc. I. Rešetnik, A. Terlević MSc.

 • Voditelj terenske nastave: T. Nikolić i suradnici

 • Uvijeti za potpis: uredno pohađanjenje predavanja, najviše dva opravdana izostanka s praktikuma

Početak nastave 2021/22:

Prvo predavanje u tjednu od 28. veljače 2022.
Praktikum počinje u tjednu od 7. ožujka 2022. prema rasporedu za ljetni semestar

 • ISHODI UČENJA, polaznici će moći: 

  1. Navesti glavne odlike klasifikacijskih sustava i objasniti glavne metode rada sistematske botanike
  2. Povezati povijesni slijed otkrića značajnih u razvoju sistematske botanike s naglaskom na umjetne, fenetske i filogenetske koncepte
  3. Razlikovati osnovna nomenklaturna rješenja u imenovanju svojti kao i ulogu Nomenklaturnog koda u botanici
  4. Opisati glavne evolucijske tokove u kopnenih biljaka
  5. Razlikovati osnovne tipove i načela izmjene generacija, dati primjere, objasniti osnove građe i njihovu ulogu u evoluciji
  6. Prikazati građu i glavne odlike makroskupina kopnenih biljaka (mahovine, golosjemenjače, kritosjemenjače) i odabranih porodica
  7. Prikazati usporednu građu i evolucijske slijedove glavnih organa i organskih sustava (npr. od megasporangija do sjemenog zametka)
  8. Koristiti laboratorijski pribor i tehniku u sagledavanju građe kopnenih biljaka, te on-line materijale i baze podataka
  9. Baratati biljnim materijalom i ilustrirati/skicirati glavne odlike odabranih biljaka
  10. Analizirati građu tipičnih predstavnika karakterističnih porodica kopnene flore

   

 

Održava /Maintained

T. Nikolić

17-Jan-2022

U suradnji s  In coopertion with