fotogalerija u cvatu prodaja pitanja poveznice

 

 

 

Program zaštite 'ex situ'
hrvatskih enedmičnih, rijetkih i ugroženih
biljnih vrsta putem licenciranog uzgoja i prodaje

 

 

 

Od 2008. godine, kad smo u novo-obnovljenom izložbenom paviljonu prvom izložbom predstavili našu najpoznatiju endemičnu biljnu vrstu, velebitsku degeniju, provodimo program zaštite te i drugih vrijednih biljnih vrsta naše bogate flore.

Program se sastoji u uspostavljanju trajnih vrtnih populacija pojedinih vrsta, izvan mjesta prirodnih populacija (ex situ), njihovo proučavanje, stvaranje matičnjaka te uzgoj ograničenog broja primjeraka za prodaju. Sva istraživanja, sakupljanje male količine sjemenki na prirodnim lokalitetima te uzgoj i prodaja, odvijaju se u dogovoru, pod nadzorom i s dopuštenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno Uprave za zaštitu prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode, budući da se redovito radi o rijetkim i Zakonom zaštićenim biljkama. Takve biljke ne smiju se uništavati u prirodi (sakupljanjem čitavih jedinki ili njihovoh dijelova), niti se smiju uzgajati za potrebe komercijalne prodaje.

Botanički vrt Biološkog odsjeka PMF-a jedini u Hrvatskoj provodi ovakav program zaštite s dopuštenjem spomenutih institucija, jer nam je cilj, osim zanstvenih i stručnih istraživanja (npr. istraživanja ekologije razmnožavanja, klijavosti sjemenki itd.) našim posjetiteljima ponuditi rijetke i endemične biljke hrvatske flore, uzgojene u Vrtu, bez oštećivanja prirodnih populacija, čime aktivno doprinosimo njihovoj zaštiti i očuvanju.

U programu uzgoja trenutno se nalaze četiri biljne vrste, koje su ednemične, strogo zaštićene i NATURA-vrsta izlistane u Direktivi o staništima i IUCN-ovim Crvenim popisima vrsta s visokim rizikom izumiranja.

Ukratko opisujemo svaku vrstu, koje možete kupiti po povoljnim cijenama u malom rasadniku Vrta radnim danom od 11 do 14 h (do početka ljeta te u jesen do isteka zaliha). Uz svaku vrstu nalazi se certifikat - dozvola Ministarstva, koja potvrđuje 'legalnost' uzgojenog primjerka, a koji kupac dobiva prilikom kupnje biljke (potvrđen pečatom Vrta i potpisom).

 

VELEBITSKA DEGENIJA
(Degenia velebitica), porodica kupusnjača (Brassicaceae)

Certifikat uzgoja
 

Hrvatski stenoendem s vrlo uskim područjem rasprostranjenosti na Velebitu i Kapeli, kojega smatramo našom najpoznatijom endemičnom biljnom vrstom i simbolom bogatstva hrvatske flore i naših planina. Prirodne populacije su malobrojne i s malim brojem primjeraka, a nalazimo na točilima, u kamenjarima i pukotinama stijena. Uspješno se razmnožava sjemenkama, a u kulturi živi do pet godina. Ne zahtjeva posebnu njegu, ali za uspješan uzgoj potrebno je obilje sunca, dovoljno zemlje obogaćene vapnencem (u obliku sipine i kamenja) te redovito zalijevanje. Cvjeta koncem ožujka ili u travnju.

 

Više o velebitskoj degeniji...

 

 

 

LIVADNI PROCJEPAK
(Scilla (Chouardia) litardierei), porodica ljiljanki (Liliaceae)

Certifikat uzgoja
 

Ilirski endem vrlo malenog areala (zapadni Balkan). U Hrvatskoj još relativno česta vrsta. Raste na periodički poplavljivanim krškim poljima Like, sjevernojadranskih otoka i zaleđa Dalmacije. Podzemna, plitka lukovica razvija samo nekoliko listova, koji se nakon cvatnje povlače. Pojedinačna lukovica najčešće daje samo jedan cvat, visok 10-30 cm. Tijekom rane faze razvoja treba puno vode, no nakon cvatnje trpi i veliku sušu. Pogoduju joj otvorena i sunčana staništa. Razmnožava se sjemenkama, ali i dijeljenjem lukovica. Poznata i nagrađivana vrsta u hortikulturi. Zimi je lukovice koje prezimljuju potrebno prekriti debljim slojem komposta ili malča. Cvjeta u svibnju i lipnju.

 

 

NERAZGRANJENA PILICA
(Serratula (Klasea) lycopifolia), porodica glavočika (Astaraceae)

Certifikat uzgoja
 

Europski endem sa središtem rasprostranjenosti u jugoistočnoj Europi. Relativno široko rasprostranjena, ali posvuda vrlo rijetka. U Hrvatskoj raste na najjužnijem rubu areala, i to na tek nekoliko lokaliteta. Razmnožava se i sjemenkama, ali više vegetativno: podzemnim vriježama, čineći „otoke“ s mnogobrojnim pojedinačnim cvatovima-glavicama ružičaste boje, visokim 30-70 cm. Raste na suhim, otvorenim travnjacima – livadama i pašnjacima. Ne zahtijeva posebnu njegu. Cvjeta u srpnju.

 

 

SIBIRSKA JEZIČNJAČA
(Ligularia sibirica), porodica glavočika (Asteraceae)

Certifikat uzgoja
 

Nekad vrlo česta europska vrsta (Sibir, istočna i središnja Europa), u kratkom je vremenskom razdoblju postala rijetka i ugrožena u većem dijelu Europe, uglavnom zbog isušivanja i nestanka vlažnih staništa. U Hrvatskoj raste na samo jednom jedinom lokalitetu, unutar NP Plitvička jezera, koji je ujedno i najjužniji poznati unutar prirodnog areala. Voli vlažna i svježa tla, u blizini vode, ali na punom suncu. Naraste do 2 m. Razmnožava se sjemenkama. Poznata je i nagrađivana vrsta u hortikulturi. Cvjeta u kolovozu.

 

 


Copyright© 2007 Botanički vrt PMFa
PMF | BIOLOŠKI ODSJEK | UNI-ZG

webmaster: Vanja N. Stamenkovic