fotogalerija u cvatu prodaja pitanja poveznice

 
     
O Vrtu
Povijest | O botaničkim vrtovima | Pravila ponašanja | Novosti | Radno vrijeme

 

Čemu služe botanički vrtovi?

Na pitanje što je botanički vrt i čemu služi, koje smo postavljali različitim grupama posjetitelja Vrta (učenici osnovnih i srednjih škola, skupine građana), često smo dobivali samo odgovor: to je mjesto gdje se uzgajaju biljke. Na naše pitanje, u čemu je onda razlika između jednoga gradskog perivoja i nekog botaničkog vrta, dobivali smo obično nepotpune i nejasne odgovore: većina naših posjetitelja misli kako je zadatak djelatnika botaničkog vrta samo posaditi i zalijevati biljke. Naravno da to nije tako; vidjet ćete da je djelatnost i značenje botaničkih vrtova mnogo šira.

 
Povjesni razvoj botaničkih vrtova u Europi
 
Osnovna namjena botaničkih vrtova u proteklih pet stoljeća njihova postojanja u Europi mijenjala se i prilagođavala potrebama društva i vremena u kojem su djelovali. Najstariji europski botanički vrt osnovan je 1543. godine u Pisi u Italiji radi uzgoja ljekovitog bilja za potrebe studija medicine. I ostali vrtovi osnivani kasnije, u 16. i 17. stoljeću, uzgajali su uglavnom ljekovito bilje. U 18. i 19. stoljeću počelo se i s uzgojem biljaka koje nisu ljekovite, a najvažnija djelatnost tadašnjih botaničkih vrtova bila je istraživanje srodstvenih odnosa među biljkama i imenovanje svake biljne vrste stručnim latinskim nazivom.
 

Bakrorez nacrta bot. vrta u Pisi

U isto vrijeme osnivaju se i prvi vrtovi u kolonijama europskih zemalja, u kojima se u početku uzgajaju biljke radi egzotičnih začina, voća i drvne građe. Usporedo s upoznavanjem brojnih vrsta biljaka iz dalekih područja svijeta, postupno se one donose i uzgajaju i u Europi. Uzgoj tih novih, lijepih biljaka potakao je u botaničkim vrtovima razvoj hortikulturne djelatnosti. Može se reći da se u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća vrijednost botaničkih vrtova mjerila brojnošću zbirke živoga bilja i brojem herbariziranih biljaka, kako egzotičnih, tako i predstavnika lokalne flore. Nakon toga počeli su se postupno razvijati različiti usko specijalizirani vrtovi poznati po velikim, vrijednim zbirkama pojedinih skupina biljaka (orhideje, palme, rododendroni, ruže, planinske biljke, kaktusi itd.). Posljednjih nekoliko desetljeća, otkad brzi civilizacijski razvitak počinje ugrožavti prirodu, u sveučilišnim botaničkim vrtovima širom svijeta najveća se pozornost posvećuje uzgoju i zaštiti domaćih, autohtonih biljnih vrsta. Tako su danas botanički vrtovi uključeni u sve svjetske programe zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti (biodiverzitet).
 

Botanički vrt PMFa
 
Naša domovina Hrvatska, iako mala europska zemlja, ima vrlo bogatu i zanimljivu floru: nju čini oko 5500 svojti papratnjača i sjemenjača. Da bi se to bogatstvo sačuvalo, i naš Botanički vrt, zajedno s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, uvelike se posvećuje istraživanju, uzgoju i zaštiti hrvatskih autohtonih biljaka, a i informiranju i ekološkom obrazovanju, kako naših studenata i učenika, tako i ostalih posjetitelja Vrta. Nažalost, dotrajali objekti (posebno staklenici) te nedostatak novca i prostora za nove biljke, veoma otežavaju ostvarenja svih naših nastojanja i planova.
 
Ipak, unatoč svemu Vrt i njegovi zaposlenici nastoje što bolje obavljati svoje zadaće:
 
istražujemo biljne vrste na prirodnim staništima i skupljamo sjemenke za potrebe uzgoja biljaka u Vrtu 
- uzgajamo pokusne biljke potrebne za istraživanja (fiziologija biljaka, sistematika, morfologija, biljna virologija itd.)
- vodimo mali laboratorij za in vitro vegetativno razmnožavanje bilja i isklijavanje sjemenki
- obnavljamo zbirke bilja razmjenom sjemena s tristotinjak botaničkih vrtova u svijetu
- surađujemo s našim nacionalnim parkovima i parkovima prirode, uspostavljamo kontakte i surađujemo s kolegama iz botaničkih vrtova susjednih država 
- svake godine tiskamo Delectus seminum, mali katalog sjemenki koje nudimo za razmjenu drugim botaničkim vrtovima u svijetu
- nabavljamo potrebnu novu stručnu literaturu
- izdajemo razglednice s motivima Vrta i naših zaštićenih i rijetkih samoniklih biljaka, tiskamo prospekte Vrta
- organiziramo izložbe (a u budućnosti i popularna predavanja) u izložbenom paviljonu

 


Copyright© 2007 Botanički vrt PMFa
PMF | BIOLOŠKI ODSJEK | UNI-ZG

webmaster: Vanja N. Stamenkovic