Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Spergula arvensis L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Spergula (koljenika (Hr), Nikolić, T., 201912707, koljenika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 440 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Spergula linicola Boreau, sinonim (s), Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 20. 1865. , Spergula maxima Weihe, sinonim (s), Weihe in Arch. Apotheker-Vereins Nördl. Teutschl. 8. 1824. , Spergula sativa Boenn, sinonim (s) , Spergula vulgaris Boenn, sinonim (s)

Common names: poljska koljenika (Hr), Nikolić, T., 201912707, koljenika brazdasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, koljenika šćetinasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, poljska koljenika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.