Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Spiraea cana Waldst. et Kit.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Spiraea (suručica (Hr), Nikolić, T., 201912707, suručica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Pl. Rar. Hung. 3: 252 (1807)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel

Common names: sivkasta suručica (Hr), Nikolić, T., 201912707, sivkasta suručica (Hr), Domac, R., 19944, suručica sieda (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.