Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Waldsteinia geoides Willd.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Waldsteinia (valdštajnija (Hr), Nikolić, T., 201912707, valdštajnija (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 2: 106 (1799)

Taxon author(s) 1. Carl Ludwig von Willdenow

Synonyms: Geum waldsteinia Baill., sinonim (s), Baill., Hist. Pl. 1. 1866. , Geum waldsteiniae Smedmark, sinonim (s), Smedmark in Bot. Jahrb. Syst. 126. 2006.

Common names: bubrežastosrcasta valdštajnija (Hr), Nikolić, T., 201912707, bubrežastosrcasta valdštajnija (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.