Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Tamus communis L.

Order: Dioscoreales Mart.

Family: Dioscoreaceae (bljuštevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Tamus (bljušt (Hr), Nikolić, T., 201912707, bljušt (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 1028 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Tamus communis var. cretica (L.) Boiss., sinonim (s), Fl. Orient. 5: 344 1882.

Common names: obični bljušt (Hr), Nikolić, T., 201912707, blušć (Hr), Šulek, B., 18791256, bljuscina (Hr), Haračić, A., 1894783, bljust (Hr), Visiani, R., 18425573, bljust divji (Hr), Šulek, B., 18791256, bljušć (Hr), Šulek, B., 18791256, bljušt (Hr), Visiani, R., 18425573, grožjge zmijino (Hr), Haračić, A., 1894783, kuk (Hr), Visiani, R., 18425573, kuka (Hr), Šulek, B., 18791256, kuke crne (Hr), Šulek, B., 18791256, kukovina (Hr), Šulek, B., 18791256, loza crna (Hr), Šulek, B., 18791256, obični bljušt (Hr), Domac, R., 19944, pljusak (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.