Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Thalictrum minus L.

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Ranunculaceae (zubnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žabnjaci (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Thalictrum (metiljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, kolinčica (Hr), Šulek, B., 18791256, kozlačica (Hr), Domac, R., 19944, metiljka (Hr), Domac, R., 19944, vredovac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zelenčica (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 546 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Thalictrum flexuosum Bernh., sinonim (s), Cat. Hort. Erfurt.: (1815) , Thalictrum minus L. ssp. flexuosum (Bernh.) Beck, sinonim (s)

Common names: mala metiljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, mala kozlačica (Hr), Domac, R., 19944, mala metiljka (Hr), Domac, R., 19944, vredovac grimisni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.