Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Theligonum cynocrambe L.

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Theligonaceae (pasje ločike (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Theligonum (loćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, pasja loćika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 993 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Cynocrambe prostrata Gaertn., sinonim (s)

Common names: pasja loćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, kokošje srce (Hr), Šulek, B., 18791256, pasja ločika (Hr), Horvatić, S., 19541819, primorska pasja loćika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.