Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Torilis arvensis (Huds.) Link ssp. neglecta (Spreng.) Thell.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Torilis (čahrica (Hr), Nikolić, T., 201912707, čekinjavka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 5, 2: 1055 (1926)

Taxon author(s) 1. William Hudson2. Johann Heinrich Friedrich Link

Synonyms: Torilis neglecta Spreng., sinonim (s), Spreng. in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 6. 1820. , Torilis radiata Moench, sinonim (s), Moench, Methodus. 1794.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.