Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Antirrhinum majus L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Antirrhinum (zijevalica (Hr), Nikolić, T., 201912707, artičoka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, čelebij nos (Hr), Šulek, B., 18791256, karagoj (Hr), Šulek, B., 18791256, teleća glava (Hr), Šulek, B., 18791256, teleći nos (Hr), Šulek, B., 18791256, zievalica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zijevalica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 617 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Antirrhinum majus var. majus L., sinonim (s) , Antirrhinum majus var. striatum (DC.) Rothm., sinonim (s), Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Beiheft 136: 97. 1956. , Orontium majus Pers., sinonim (s)

Common names: velika zijevalica (Hr), Nikolić, T., 201912707, mačka (Hr), Šulek, B., 18791256, nos čelebij (Hr), Šulek, B., 18791256, nos čelebijin (Hr), Šulek, B., 18791256, nos teleći (Hr), Šulek, B., 18791256, pesek (Hr), Šulek, B., 18791256, psići (Hr), 18471006, rilo lavovo (Hr), Šulek, B., 18791256, velecvjetna zievalica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, velika zijevalica (Hr), Domac, R., 19944, vuki (Hr), Šulek, B., 18791256, zajček (Hr), Šulek, B., 18791256, žabica (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.