Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Trifolium pratense L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Trifolium (djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, detelja (Hr), Šulek, B., 18791256, ditelina (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina (Hr), Domac, R., 19944, trolist (Hr), Šulek, B., 18791256, troprstac (Hr), Šulek, B., 18791256, Klee (De), Anonymus, 19847744, clover (En), Anonymus, 19847744, tréfle (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Sp. Pl. 768 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Trifolium borysthenicum Gruner, sinonim (s), Gruner in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 41. 1869. , Trifolium bracteatum Schousb., sinonim (s) , Trifolium lenkoranicum (Grossh.) Roskov, sinonim (s) , Trifolium pratense L. var. australe Freyn., inclusive (incl.) , Trifolium pratense var. lenkoranicum Grossh., sinonim (s) , Trifolium ukrainicum Opperman, sinonim (s)

Common names: livadna djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, crvena detelina (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, crvena djetelina (Hr), Domac, R., 19944, detelja ledinska (Hr), Šulek, B., 18791256, ditelina konjska (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina (Hr), Visiani, R., 18521686, djeteljina bielopasana (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, kravska djetelina (Hr), Šimić, F., 19807722, ledinska djetelina (Hr), Pahlow, M., 19897748, livadna djetelina (Hr), Pahlow, M., 19897748, triparstac (Hr), Visiani, R., 18521686, trolist (Hr), Visiani, R., 18521686

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.