Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Triglochin palustris L.

Order: Alismatales R. Br. ex Bercht. et J.Presl

Family: Juncaginaceae (brule (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Triglochin (brula (Hr), Nikolić, T., 201912707, brula (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 338 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: močvarna brula (Hr), Nikolić, T., 201912707, močvarna brula (Hr), Domac, R., 19944, moevirska triroglja (Sn), Trpin, D.; Vreš, B., 19957404

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.