Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ulmus minor Mill.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Ulmaceae (brijestovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Ulmus (brijest (Hr), Nikolić, T., 201912707, brijest (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8 (6) (1786)

Taxon author(s) 1. Philip Miller

Synonyms: Ulmus campestris auct. non L., sinonim (s) , Ulmus campestris var. suberosa (Moench) Walenb., sinonim (s) , Ulmus carpinifolia G. Suckow, sinonim (s) , Ulmus carpinifolia Gled., sinonim (s), Pflanzenverzeichnis: 354 (1773) non Borkh. 1793 , Ulmus foliaceae sensu Hayek, sinonim (s) , Ulmus germanica R. Hartig, sinonim (s), (1851) , Ulmus glabra Huds. var. suberosa (Moench) Gürke, sinonim (s), K. Richter, Pl. eur. 2:72. 1897 , Ulmus glabra Mill., sinonim (s), 81768) non Huds. 1762 , Ulmus minor. var. suberosa (Moench) Rehder, sinonim (s) , Ulmus nitens Moench, sinonim (s), (1794) , Ulmus suberosa Moench, sinonim (s), Verz. Aussländ. Bäume Weissenstein: (1785)

Common names: obični brijest (Hr), Nikolić, T., 201912707, brest (Hr), Šulek, B., 18791256, bries (Hr), Šulek, B., 18791256, briest (Hr), Šulek, B., 18791256, brijest (Hr), Pahlow, M., 19897748, brist (Hr), Visiani, R., 18425573, bristovina (Hr), Visiani, R., 18425573, poljski brijest (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.