Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Vaccinium myrtillus L.

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Ericaceae (vrešnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vrijesovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, vrišnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Vaccinium (borovnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, borovnica (Hr), Domac, R., 19944, brusnica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 349 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: obična borovnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, bobice (Hr), Pahlow, M., 19897748, borovnica (Hr), Šulek, B., 18791256, borovnjača (Hr), Grlić, Lj., 19845498, brusnica (Hr), Šulek, B., 18791256, brusovnica (Hr), Grlić, Lj., 19845498, crna jagoda (Hr), Grlić, Lj., 19845498, crne bobice (Hr), Pahlow, M., 19897748, dedek (Hr), Hirc, D., 1906664, divlja mrča (Hr), Grlić, Lj., 19845498, kupinača (Hr), Šulek, B., 18791256, mrča divja (Hr), Šulek, B., 18791256, mrtovnica (Hr), Šulek, B., 18791256, mrtvinica planinska (Hr), Šulek, B., 18791256, obična borovnica (Hr), Domac, R., 19944, prava borovnica (Hr), Pahlow, M., 19897748, risje (Hr), Šulek, B., 18791256, risnica (Hr), Šulek, B., 18791256, vresinje (Hr), Šulek, B., 18791256, vrisinje (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.