Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Valeriana montana L.

Order: Dipsacales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Valerianaceae (odolienike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, odoljeni (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Valeriana (odoljen (Hr), Nikolić, T., 201912707, odoljen (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 32 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Valeriana montana ssp. hirsuticaulis E. Walther, sinonim (s)

Common names: planinski odoljen (Hr), Nikolić, T., 201912707, planinski odoljen (Hr), Domac, R., 19944, svibovec (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.