Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Veratrum album L.

Order: Liliales Perleb

Family: Melanthiaceae

Genus: Veratrum (čemerika (Hr), Nikolić, T., 201912707, čemerika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 1044 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Helleborus albus Gueldenst., sinonim (s), Reis. Russland 2: 196. 1791 , Melanthium album Thunb., sinonim (s) , Veratrum album var. virescens Gaudin, sinonim (s), Fl. Helv. 6: 311 1830.

Common names: bijela čemerika (Hr), Nikolić, T., 201912707, bijela čemerika (Hr), Domac, R., 19944, čemerika (Hr), Šulek, B., 18791256, kihavac (Hr), Šulek, B., 18791256, kihavka (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.