Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Vicia tenuifolia Roth

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Vicia (grahorica (Hr), Nikolić, T., 201912707, grahor (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, grahorica (Hr), Domac, R., 19944, grahorika (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)

Taxon author(s) 1. Albrecht Wilhelm Roth

Synonyms: Vicia tenuifolia Roth. s. l. p. p., sinonim (s) , Vicia tenuifolia ssp. tenuifolia, sinonim (s)

Common names: tankolisna grahorica (Hr), Nikolić, T., 201912707, grahor (Hr), Šulek, B., 18791256, grahor tankolistni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, grahorina (Hr), Šulek, B., 18791256, tankolisna grahorica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.