Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Viola arvensis Murray

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Violaceae (ljubice (Hr), Horvatić, S., 19541819, ljubičice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Viola (ljubica (Hr), Nikolić, T., 201912707, ljubica (Hr), Domac, R., 19944, viojla (Hr), Šulek, B., 18791256, viola (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Prodr. Stirp. Götting. 73 (1770)

Taxon author(s) 1. Johan Andreas Murray

Synonyms: Viola segetalis Schur, sinonim (s) , Viola tricolor L. var. arvensis (Murray) DC., sinonim (s)

Common names: poljska ljubica (Hr), Nikolić, T., 201912707, poljska ljubica (Hr), Domac, R., 19944, udovice od zbora (Hr), Šulek, B., 18791256, zbornice (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.