Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Viola riviniana Rchb.

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Violaceae (ljubice (Hr), Horvatić, S., 19541819, ljubičice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Viola (ljubica (Hr), Nikolić, T., 201912707, ljubica (Hr), Domac, R., 19944, viojla (Hr), Šulek, B., 18791256, viola (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Pl. Crit. 1: 81 (1823)

Taxon author(s) 1. (Heinrich Gottlieb) Ludwig Reichenbach

Synonyms: Viola riviniana ssp. minor (Greg.) Valentine, sinonim (s), New. Phytol. 40: 208 (1941) , Viola riviniana ssp. riviniana, sinonim (s)

Common names: Rivinijeva ljubica (Hr), Nikolić, T., 201912707, Rivinijeva ljubica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.