Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Arabis hornungiana Schur

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Arabis (toranjka (Hr), Nikolić, T., 201912707, gušarka (Hr), Domac, R., 19944, vrizak (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Enum. Pl. Trans. 43 (1866)

Taxon author(s) 1. Philipp Johann Ferdinand Schur

Synonyms: Arabis hirsuta ssp. hornungiana (Schur) Hayek, sinonim (s) , Arabis hirsuta ssp. hornungiana (Schur) Simonk., sinonim (s), Enum. Fl. Transsilv.: 76. 1887 , Arabis hirsuta subsp. hornungiana (Schur) Simonk., sinonim (s), Simonk., Enum. Fl. Transsilv. 1887. , Arabis sagittata ssp. hornungiana (Schur) Assenov, sinonim (s), Fl. Nar. Rep. Bălgarija 4: 458. 1970 , Arabis sagittata subsp. hornungiana (Schur) Assenov, sinonim (s), Assenov in Fl. Nar. Rep. Bălgarija 4. 1970.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.