Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Fumaria ragusina (Pugsley) Pugsley

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Fumariaceae (dimarice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dimnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Fumaria (dimnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, dimarka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dimnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Jour. Linn. Soc. London (Bot.) 49: 524 (1934)

Taxon author(s) 1. Herbert William Pugsley2. Herbert William Pugsley

Synonyms: Fumaria officinalis var. ragusina Pugsley, sinonim (s), Pugsley in J. Linn. Soc., Bot. 49. 1932.

Common names: dubrovačka dimnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.