Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Silene reichenbachii Vis.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Silene (pušina (Hr), Nikolić, T., 201912707, gušavica (Hr), Hirc, D., 1903660, lepica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, pušina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Dalm. 3: 169 (1850)

Taxon author(s) 1. Roberto de,Roberto Visiani,de Visiani

Synonyms: Silene picta Reichenb. non Desf., sinonim (s)

Common names: Rajhenbahova pušina (Hr), Nikolić, T., 201912707, lepica izstriekana (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, Rajhenbahova pušina (Hr), Domac, R., 19944, Reichenbach-Leimkraut (De), Šilić, Č., 19841013, Reichenbachova lepnica (Sn), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.