Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Hibiscus syriacus L.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Malvaceae (sljezovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Hibiscus (sljezolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, sljezolika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 695 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: sirijska sljezolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, sirijska sljezolika (Hr), Domac, R., 19944, sliezolika drvenasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, šamlijan (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.