Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Cistaceae (bušini (Hr), Horvatić, S., 19541819, cistaonice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Helianthemum (sunčanica (Hr), Nikolić, T., 201912707, sunčanica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8, no. 21 (1768)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Philip Miller

Synonyms: Helianthemum intermedium (Pers.) Thib. ex Dunal, sinonim (s)

Common names: vrbolisna sunčanica (Hr), Nikolić, T., 201912707, vrbolisna sunčanica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.