Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton

Order: Apiales Nakai

Family: Pittosporaceae (pitospori (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Pittosporum (pitospor (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Hort. Kew. ed. 2, 2: 27 (1811)

Taxon author(s) 1. Carl Peter Thunberg2. William Townsend Aiton

Common names: tobira pitospor (Hr), Nikolić, T., 201912707, pitospor (Hr), Šimić, F., 19807722

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.