Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Anagyris foetida L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Anagyris (jasika (Hr), Nikolić, T., 201912707, jasika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, smrdljiva jasika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp Pl. 374 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Anagyris neapolitana Ten., sinonim (s)

Common names: smrdljiva jasika (Hr), Nikolić, T., 201912707, jasika (Hr), Visiani, R., 18521686, jasika smrduća (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, smarduša (Hr), Visiani, R., 18521686, smrdel (Hr), Šulek, B., 18791256, smrdež (Hr), Šulek, B., 18791256, smrdljiva jasika (Hr), Domac, R., 19944, smrduša (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.