Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lotus creticus L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Lotus (svinjduša (Hr), Nikolić, T., 201912707, gladjovina (Hr), Šulek, B., 18791256, smiljkita (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, svinduša (Hr), Domac, R., 19944, svinjduša (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 775 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Lotus carthaginiensis Andr., ? (dvojbeno), Andrz. in Bot. Közlem. 36. 1939. , Lotus commutatus Guss., sinonim (s), Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2. 1828. , Lotus creticus ssp. commutatus (Guss.) Arcang., sinonim (s) , Lotus salzmannii Boiss. & Reut., sinonim (s), Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 1852. , Lotus salzmannii Boiss. et Reut., sinonim (s)

Common names: kretska svinjduša (Hr), Nikolić, T., 201912707, kretska svinđuša (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.