Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lupinus albus L. ssp. graecus (Boiss. et Spruner) Franco et P. Silva

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Lupinus (vučika (Hr), Nikolić, T., 201912707, lupina (Hr), Šimić, F., 19807722, vučika (Hr), Domac, R., 19944, vučjak (Hr), Šimić, F., 19807722, vučji bob (Hr), Šulek, B., 18791256, Lupine (De), Anonymus, 19847744, lupin (En), Anonymus, 19847744, lupin (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Feddes Repert. 79: 52 (1968)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Lupinus graecus Boiss. & Spruner, sinonim (s), Boiss. & Spruner in Boiss., Diagn. Pl. Orient. 2. 1843. , Lupinus graecus Boiss. et Spruner in Boiss., sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.