Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onobrychis caput-galli Lam.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Onobrychis (grahorka (Hr), Nikolić, T., 201912707, esparzeta (Hr), Horvatić, S., 19541819, grahorka (Hr), Domac, R., 19944, grašica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Fl. Fr. 2: 651 (1779)

Taxon author(s) 2. Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de,Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet Lamarck,de Lamarck

Synonyms: Hedysarum caput-galli L., sinonim (s), L., Sp. Pl. 1753. , Onobrychis depressa C. Presl, sinonim (s), C. Presl, Fl. Sicul. 1826.

Common names: jednogodišnja grahorka (Hr), Nikolić, T., 201912707, grašica trnovita (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, jednogodišnja grahorka (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.