Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onobrychis alba (Waldst. et Kit.) Desv. ssp. alba

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Onobrychis (grahorka (Hr), Nikolić, T., 201912707, esparzeta (Hr), Horvatić, S., 19541819, grahorka (Hr), Domac, R., 19944, grašica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Jour. Bot. Agric 3: 83 (1814)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel3. Nicaise Auguste Desvaux

Synonyms: Hedysarum album Waldst. & Kit., sinonim (s), Waldst. & Kit. in Schult., Oestr. Fl., ed. 2. 1814.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.