Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Punica granatum L.

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Punicaceae (mogranji (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Punica (šipak (Hr), Nikolić, T., 201912707, mogranj (Hr), Domac, R., 19944, šipak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 472 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: pitomi šipak (Hr), Nikolić, T., 201912707, granat (Hr), Grlić, Lj., 19845498, granat jabuka (Hr), Grlić, Lj., 19845498, jabuka zrnata (Hr), Šulek, B., 18791256, magranj (Hr), Šulek, B., 18791256, mogran (Hr), Hirc, D., 1906664, mogranj (Hr), Šulek, B., 18791256, mogranj škrletni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, mologranj (Hr), Šulek, B., 18791256, mugranja (Hr), Šulek, B., 18791256, nar (Hr), Dubravec, K.; Dubravec, I., 19985811, pomagrane (Hr), Šulek, B., 18791256, šipak (Hr), Hirc, D., 1906664, zrnati mogranj (Hr), Domac, R., 19944, zrnati šipak (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.