Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.

Order: Santalales R. Br. ex Bercht. et J. Presl

Family: Loranthaceae (imele (Hr), Horvatić, S., 19541819, imeljače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Arceuthobium (imelica (Hr), Nikolić, T., 201912707, imelica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Taur.-Cauc. 3: 629 (1819)

Taxon author(s) 1. Augustin Pyramus de,Augustin Pyramus Candolle,de Candolle2. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein

Synonyms: Razoumofskya oxycedri (DC.) F. W. Schultz, sinonim (s), F. W. Schultz, Arch. Fl. France Allem. 1. 1853. , Viscum oxycedri DC., bazionim (baz.), DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 4. 1805.

Common names: sitna imelica (Hr), Nikolić, T., 201912707, imelica (Hr), Horvatić, S., 19541819, imelica borovice (Hr), Domac, R., 19944, imelica sitna (Hr), Hirc, D., 190467

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.