Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Armeria canescens (Host) Boiss. ssp. canescens

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Plumbaginaceae (vranomilke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vranjemili (Hr), Horvatić, S., 19541819, vranjemiline (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Armeria (babosvilka (Hr), Nikolić, T., 201912707, babina svila (Hr), Domac, R., 19944, babosvilka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Prodr. 12: 686 (1848)

Taxon author(s) 1. Nicolaus Thomas Host2. Pierre Edmond Boissier

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.