Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ruta angustifolia Pers.

Order: Sapindales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rutaceae (rutvače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, rutvice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Ruta (rutvica (Hr), Nikolić, T., 201912707, menjek (Hr), Šulek, B., 18791256, rutvica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Syn. Pl. 1: 464 (1895)

Taxon author(s) 1. Christiaan Hendrik Persoon

Common names: uskolisna rutvica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.