Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cachrys ferulacea (L.) Calestani

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Cachrys (kadilovka (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Webbia 1: 154 (1905)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Calestani

Synonyms: Prangos ferulacea (L.) Lindl., sinonim (s)

Common names: žuta kadilovka (Hr), Nikolić, T., 201912707, kremač (Hr), Horvatić, S., 19541819, kremač žuti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.